1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา

  เชียงใหม่
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ดำเนินงานโดยมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อศึกษา ทดลอง และพัฒนาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับพืชพรรณ และระบบการจัดการด้านการเกษตรต่างๆ รวมถึงดำเนินการถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการและเทคโนโลยีการผลิตพืชให้แก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ เพื่อส่งเสริมรายได้ของเกษตรกร ปัจจุบันโครงการฯ ได้พัฒนาการแปรรูปผลผลิต อาทิ ชาสมุนไพรสูตรต่างๆ

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
ศึกษาและเรียนรู้วิธีการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพจากเกษตรกร ศึกษาการเลี้ยงไส้เดือน ศึกษาวิธีการผลิตเห็ดแบบครบวงจร ศึกษาเกษตรแบบผสมผสานเพื่อนำกลับไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง เป็นการทำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
CSR
ร่วมปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝกเพื่อฟื้นฟูหน้าดินและการทำฝายต้นน้ำลำธาร ทั้งในพื้นที่ของโครงการและพื้นที่ชุมชนของเกษตรกรในเครือข่ายของโครงการ

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • 265 ม. 6 บ้านเปียงกอก ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
 • 0 5345 2366, 08 8263 1309
 • http://www.chaipat.or.th

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ

สถานที่น่าสนใจอื่นๆ

1

/

0