1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชดำริ

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชดำริ

  เชียงใหม่
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2552 ตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นศูนย์กลางส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และราษฎรชาวไทยบนพื้นที่สูงในอำเภออมก๋อยและอำเภอใกล้เคียง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผ่านแหล่งศึกษาตามธรรมชาติด้วยกระบวนการเรียนรู้ ที่มีความสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการรักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปกาแฟ โรงงานรวบรวมผลผลิตมะขามป้อม ห้องแปรรูปน้ำมะขามป้อม สมุนไพร มะขามป้อม โดยเฉพาะมะขามป้อม เป็นไม้ยืนต้นที่มีอยู่ในป่าไม้พื้นที่ อมก๋อยจำนวนมาก ศึกษาและ เรียนรู้ วิธีการปลูกผักไร้ดิน เรียนรู้วิธีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ศึกษาวิธีการอนุรักษ์และการใช้ ประโยชน์จากต้นรัก การปลูกผัก อินทรีย์ การเพาะเห็ด การเลี้ยงหมู แม่พันธุ์ การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ การปลูกฟักทอง
CSR
ร่วมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ผักท้องถิ่น โดยการรวบรวม พันธุ์กล้วยไม้ป่า สร้างโรงเรือน เพาะชำ แปลงเพาะกล้า พันธุ์ไม้เพื่อแจกจ่ายให้ราษฎร ส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองด้วยสมุนไพรพื้นบ้านภายไต้ การดูแลโดยกลุ่มแพทย์วิถีธรรม
Team Building
กิจกรรมฝึกอบรมวิธีการ เพาะเห็ด นางฟ้า ร่วมทำก้อนเห็ด เพื่อมอบ เป็นโครงการอาอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงใน พื้นที่และร่วมทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • ม. 1 บ้านหริม ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310
 • 09 3063 4569
 • 0 2281 3923

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ

สถานที่น่าสนใจอื่นๆ

1

/

0