1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

  เชียงใหม่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินจากชาวเขา โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งสถานีเกษตรหลวงอ่างขางขึ้นเป็นโครงการส่วนพระองค์ เมื่อ พ.ศ. 2512 ใช้เป็นสถานีวิจัยและทดลองปลูกพืชเมืองหนาวชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไม้ผล ผัก ไม้ดอกเมืองหนาว เพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับ ชาวเขารวม 9 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหลวง บ้านคุ้ม บ้านนอแล บ้านปางม้า บ้านป่าคา บ้านขอบด้ง บ้านผาแดง บ้านสินชัย และบ้านถ้ำง๊อบ ประกอบด้วยประชากร จำนวน 4 เผ่า อันได้แก่ ไทยใหญ่ มูเซอดำ ปะหล่อง และจีนยูนนาน ปัจจุบัน สถานีฯ มีพื้นที่ที่ใช้ทำการเกษตรในงานวิจัยประมาณ 1,989 ไร่ วิจัยและพัฒนาพันธุ์ไม้ผลกว่า 12 ชนิด ผักเมืองหนาวกว่า 60 ชนิด และดอกไม้เมืองหนาวกว่า 20 ชนิด จุดท่องเที่ยวสำคัญในสถานี เช่น สวนแปดสิบ สวนกลางแจ้ง สวนตกแต่งสไตล์อังกฤษ ลานต้นซากุระญี่ปุ่น และสวนหอม เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ชมกุหลาบพันปี ชมวิวทะเลหมอกกิ่วลม ขี่จักรยานชมแปลงเกษตร แวะชิมชาพร้อมถ่ายภาพกับชาวเขาเผ่าต่างๆ ขี่ล่อ ชมธรรมชาติ ดูนกนานาพันธุ์

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
ฟังการบรรยายจากนักวิชาการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีพืชบนพื้นที่สูงสำหรับเกษตรและบุคคลทั่วไป ชมโรงเรือนวิจัยเห็ดพันธุ์ต่างๆ เช่น เห็ดนางรมทอง เห็ดนามิโกะ ตลอดจนเห็ดถั่งเช่าในสวนบวกห้า ชมห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแปลงรวมพันธุ์พลับที่มากที่สุดในประเทศ พืชล้มลุก ชมโรงเรือนรวบรวมพันธุ์ผักเมืองหนาว เรือนกุหลาบสายพันธุ์จากประเทศเนเธอร์แลนด์ โรงเรือนไม้ดอกไม้ประดับ เมืองหนาว เช่น บีโกเนีย รองเท้านารี พืชที่กินแมลง สวนผักบอนไซ โดมหกเหลี่ยมที่จัดแสดง พันธุ์พืช เขตร้อน ฯลฯ

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ

สถานที่น่าสนใจอื่นๆ

1

/

0