1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

  เชียงใหม่
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นแหล่ง เรียนรู้วิชาการ และศึกษาวิจัยทางด้านพฤกษศาสตร์ มีพื้นที่กว้างขวางถึง 6,500 ไร่ เต็มไปด้วยไม้นานาพรรณจากทั้งใน และต่างประเทศ โดยมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติให้สัมผัส กันอย่างใกล้ชิด ทั้งยังมีเรือนกล้วยไม้ ที่รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้กว่า 350 ชนิด ซึ่งเป็นกล้วยไม้ป่าหาดูยาก บางพันธุ์เกือบ สูญพันธุ์ไปแล้วในธรรมชาติ ที่นี่จัดปลูกพรรณไม้ต่างๆ ให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุด โดยเฉพาะอาคารเรือนกระจกที่รวบรวมพันธุ์ไม้ในป่าดงดิบของทวีปเอเชีย มีการฉีดละอองน้ำ ทำน้ำตกจำลอง และมีพืชอื่นๆ เช่น พืชในแถบทะเลทราย เฟิร์น พรรณไม้น้ำ เป็นต้น นับเป็นสวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกของไทย ที่มีมาตรฐานระดับสากล อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจที่มีความสวยงาม เปิดทุกวัน 08.30-16.30 น.

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
ชมนิทรรศการพรรณไม้ไทย และนิทรรศการด้าน พฤกษศาสตร์ ภายในศูนย์สารนิเทศ ชมพรรณไม้ในเขตป่าดงดิบจากทุกภูมิภาคของทวีปเอเชีย เช่น พืชทะเลทราย พรรณไม้น้ำ เฟิร์น กล้วยไม้ ฯลฯ ชมเรือนกล้วยไม้ไทยกว่า 350 ชนิด ชมสวน 77 พรรษา ชมอุทยานขิง-ข่า ที่รวมพืชตระกูล ขิงข่าไว้ประมาณ 180 ชนิด จาก 300 ชนิดทั่วโลก และเดินศึกษาธรรมชาติบนทางเดินเรือนยอดไม้ Canopy walkway ที่ยาว 400 เมตร ยาวที่สุดในประเทศ
CSR
ร่วมปลูกไม้พรรณไม้หายาก ดูแลต้นไม้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์
Team Building
เดินป่าบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ภายในสวนพฤกษศาสตร์ ประกอบด้วย 4 เส้นทาง คือ 1. เส้นทางน้ำตก แม่สาน้อย-สวนหิน -เรือนรวมพันธุ์ กล้วยไม้ไทย ระยะทาง 300 เมตร 2. เส้นทางสวนรุกชาติ ระยะทาง 600 เมตร 3. เส้นทางวลัยชาติ ระยะทาง 2 กิโลเมตร 4. เส้นทางพันธุ์ไม้ประจำจังหวัด ระยะทาง 800 เมตร

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ

อื่นๆ ในจังหวัด