1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

  กรุงเทพมหานคร

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 ตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับผ้าไทย และประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายของคนไทย รวมทั้งเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาผ้าไทย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดแสดงงานหัตถศิลป์จากผ้าอันทรงคุณค่า ของราชสำนักและผ้าพื้นเมืองต่างๆ เพื่อสืบสาน ตามพระราชปณิธานในการอนุรักษ์การทอผ้าของไทยให้คงอยู่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน

เรียนรู้เกี่ยวข้องกับผ้าไทย และประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายของไทย เครื่องแต่งกายในราชสำนัก นิทรรศการ “พระหัตถ์ที่ทรงงานเพื่อแผ่นดิน” ที่บอกเล่าเรื่องราวจุดกำเนิดแห่งศิลปาชีพ ชมนิทรรศการ “ราชพัสตราจากผ้าไทย” จัดแสดงฉลองพระองค์ชุดสากล นิทรรศการ “ไทยพระราชนิยม” จัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 • info@qsmtthailand.org
 • 0 2225 8420, 0 2225 9430
 • 0 2225 9431
 • http://www.qsmtthailand.org

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ

สถานที่น่าสนใจอื่นๆ

1

/

0