1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   พระบรมมหาราชวัง

พระบรมมหาราชวัง

  กรุงเทพมหานคร
เคยเป็นที่ประทับ ของพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สร้างตามแบบของพระราชวังหลวงสมัยกรุงศรีอยุธยา แบ่งพื้นที่ออกเป็นเขต พระราชฐานและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เขต พระราชฐานใช้เป็นที่ประทับ และบริหารราชการแผ่นดินของพระมหากษัตริย์ ประกอบด้วยพระที่นั่งต่างๆ เช่น พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ฯลฯ สามารถเข้าชมได้ทุกวัน เวลา 8.30-16.00 น. (ห้องจำหน่ายบัตรเข้าชมปิดเวลา 15.30 น.) โปรดแต่งกายสุภาพ ชาวไทยไม่เสียค่าเข้าชม ชาวต่างชาติท่านละ 500 บาท (รวมค่าเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระที่นั่งวิมานเมฆ และพระที่นั่งอนันตสมาคม) ภายในเขตพระราชฐานชั้นนอกยังมีสถานที่น่าสนใจ ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) เป็นพระอารามหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2325 ตามแบบวัดพระศรีสรรเพชญ์ในสมัยอยุธยา ใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญทางศาสนาและเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ ระเบียงรอบพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ที่งดงามและยาวที่สุดในโลก ภายในวัด ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ ได้แก่ ปราสาทพระเทพบิดร มีรูปหล่อสัตว์ ์หิมพานต์ อาทิ อสูรวายุภักษ์ กินรี อัปสรสีห์ เป็นต้น

รายละเอียด :

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 • 0 2623 5500 ต่อ 3100, 0 2224 3273

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ

อื่นๆ ในจังหวัด

คลองลัดมะยม

กรุงเทพมหานคร

179

ซีคอนสแควร์ (Seacon Square)

กรุงเทพมหานคร

177

ดิ เอ็มควอเทียร์

กรุงเทพมหานคร

230

ตลาดนัดรถไฟ ศรีนครินทร์

กรุงเทพมหานคร

522

ตลาดนัดสวนจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

179

ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

กรุงเทพมหานคร

341

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

กรุงเทพมหานคร

239