1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   โรงละครแห่งชาติ

โรงละครแห่งชาติ

  กรุงเทพมหานคร
เปิดให้บริการหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สามารถใช้โรงละครแห่งชาติ เพื่อจัดการแสดง จัดการประชุม อบรมสัมมนา รวมถึงจัดงานต่างๆ ทางศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ภายในโรงละครแห่งชาติมีโรงละคร 2 โรง โรงใหญ่ 1,250 ที่นั่ง โรงเล็ก 400 ที่นั่ง

รายละเอียด :

จํานวนห้องประชุม
1
จํานวนคนที่สามารถรองรับได้
400 - 1,250  คน

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • 2 ถ.ราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 • 0 2221 0171, 0 2221 9838
 • http://www.finearts.go.th/performing

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ