1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

  กรุงเทพมหานคร

ตั้งอยู่ภายในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นศูนย์วิจัยพัฒนา ถ่ายทอดความรู้ในการประกอบอาชีพ แก่ประชาชนและเกษตรกรที่สนใจ ประกอบด้วย 1. กลุ่มงานเกี่ยวกับนม 2. กลุ่มงานเกี่ยวกับข้าว 3. กลุ่มงานเกี่ยวกับการแปรรูปผลไม้ 4. กลุ่มงานทดลองผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง ได้แก่ การผลิตแอลกอฮอล์ การผลิตแก๊สโซฮอล์ และดีโซฮอล์ การผลิตไบโอดีเซล 5. กลุ่มงานอื่นๆ โรงปุ๋ยอินทรีย์ การเพาะเลี้ยง และแปรรูปสาหร่ายเกลียวทอง โรงเพาะเห็ด โรงน้ำดื่ม โรงน้ำผึ้ง และโรงหล่อเทียนหลวง สำหรับหน่วยงานที่สนใจ สามารถเข้าเยี่ยมชมโครงการได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดต่องานนำชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา (ติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน)
โทร. 0 2282 8200 รองรับคณะได้ 200 คนต่อวัน

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน

ศึกษาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเจ้าหน้าที่นำชมนาข้าว โรงสีข้าว ฟาร์มโคนม การทำเนย และ ไอศครีม การทำถ่าน การแปรรูป ผลไม้การผลิตไบโอดีเซล โรงปุ๋ยอินทรีย์ การเพาะเลี้ยง และแปรรูปสาหร่ายเกลียวทอง โรงเพาะเห็ด โรงหล่อเทียนหลวง การทำกระดาษสา และอาคารประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ชมนิทรรศการเกี่ยวกับการโครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับสวนจิตรลดา ความเป็นมาการขยายพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ความสำเร็จของการใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขยายพันธุ์ขนุนไพศาล ทักษิณ นำไปสู่การขยายพันธุ์ต้นไม้ที่มี ลักษณะพิเศษ และการอนุรักษ์พันธุ์ไม้อีกหลายชนิด ได้แก่ พุดสวน มณฑายี่หุบ สมอไทย ซึ่งได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษา พันธุกรรม ของพืชเอกลักษณ์ ในสภาวะปลอดเชื้อในอุณหภูมิต่ำ เพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • ถ.ราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10303
 • 0 2282 8200
 • http://www.kanchanapisek.or.th

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ

สถานที่น่าสนใจอื่นๆ

1

/

0