1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   สวนสมุนไพรจันทบุรี

สวนสมุนไพรจันทบุรี

  จันทบุรี
สวนสมุนไพรจันทบุรีเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถือเป็นแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดจันทบุรี โดยมีพันธุ์พืชสมุนไพรจำนวนมากกว่า 500 ชนิดให้เยี่ยมชม ภายในมีโรงล้าง อบ และใช้ตากสมุนไพรทั้งแบบ ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนแปลงทดลองและเรือนเพาะพันธุ์พืชสมุนไพรชนิดต่างๆ สำหรับนำไปทดลองศึกษาค้นคว้า ตลอดจนนำมาผลิตเป็นยารักษาโรค เปิดให้เข้าชมฟรี

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
เยี่ยมชมแปลงสาธิตสมุนไพรและเรียนรู้สมุนไพรแต่ละชนิดว่ามีลักษณะหน้าตา รวมถึงคุณสมบัติอย่างไร ตลอดจนรับฟังการบรรยายจากวิทยากรเกี่ยวกับสรรพคุณ ข้อดี ข้อด้อยของสมุนไพรชนิดต่างๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
 • 0-3941-3177, 0-2589-9850-8 ต่อ 9042-3

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ