1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   หมู่บ้านทอเสื่อบางสระเก้า (ศูนย์ศิลป์เสื่อบางสระเก้า)

หมู่บ้านทอเสื่อบางสระเก้า (ศูนย์ศิลป์เสื่อบางสระเก้า)

  จันทบุรี
หมู่บ้านแห่งนี้ถือเป็นแหล่งทอเสื่อกกแบบดั้งเดิมแหล่งใหญ่ของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งนอกจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเปิดกว้างให้ผู้สนใจได้เยี่ยมชมแล้ว ที่นี่ยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานสำหรับผู้สนใจ และปัจจุบันมีการจัดตั้งเป็นศูนย์ศิลป์เสื่อบางสระเก้าขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 โดยการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF) ภายใต้แนวความคิดเพื่อการพัฒนาชุมชนแบบพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมให้มีการปลูก ต้นกกและต้นปอ เพื่อลดต้นทุนใน การผลิต และมีวัตถุดิบในพื้นที่ที่เพียงพอ

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
เยี่ยมชมและศึกษาวิธีการผลิตเสื่อกกแบบดั้งเดิมจากฝีมือช่างผู้ชำนาญ โดย มีวิทยากรคอยให้คำบรรยายตลอดการเยี่ยมชม อีกทั้งสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ตามอัธยาศัย

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ