1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   วิสาหกิจชุมชนแปรรูปพริกไทยบ้านน้ำโจน

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปพริกไทยบ้านน้ำโจน

  จันทบุรี
ด้วยสภาพพื้นที่ของตำบลทุ่งเบญจามีอาณาบริเวณกว้างขวาง เหมาะสมแก่การทำเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่จึงมีอาชีพทำสวนผลไม้ เช่น สวนเงาะ ทุเรียน มังคุด ระกำ และ นอกเหนือไปจากสวนผลไม้แล้ว ยังมีการปลูกพริกไทย และ สวนยางพารา สำหรับพริกไทยนั้น ปัจจุบันชาวบ้านในหมู่บ้านน้ำโจน ตำบลทุ่งเบญจา ได้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อแปรรูปพริกไทยทั้งสีขาวและดำ จำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ โอท็อปที่สร้างมูลค่าและอาชีพให้แก่เกษตรกรในชุมชน

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
เรียนรู้กระบวนการแปรรูปพริกไทย ผลิตภัณฑ์ แห่งภูมิปัญญาของชุมชนในหมู่บ้านน้ำโจน และทดลองทำ ในบางขั้นตอน

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • 170/6 ม.3 ถ.หนองคล้า-ท่าใหม่ ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170
 • 08-7900-7463
 • http://www.tungbenja.go.th , http://www.cbtdatabase.org

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ