1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนรักษ์เขาบายศรี

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนรักษ์เขาบายศรี

  จันทบุรี
ชุมชนรักษ์เขาบายศรีเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีวิถีการดำรงชีพอย่างเรียบง่ายตามสภาพสังคมเกษตรกรรมสวนผลไม้ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในชุมชน และการสั่งสมภูมิปัญญาใน การทำสวนผลไม้มายาวนาน ผู้มาเยือนจะได้ความรู้ด้านเกษตรกรรม พร้อมเยี่ยมชมพืชผลทางการเกษตรหลายชนิด รวมทั้งผลไม้พื้นบ้านเก่าแก่ที่มีอายุไม่ต่ำกว่าร้อยปี เช่น มังคุดโบราณ ทุเรียนโบราณที่มีขนาดสูงและใหญ่ที่สุด ภายในชุมชนมีบริการที่พักในรูปแบบโฮมสเตย์ ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย สำหรับรองรับผู้มาเยือนเป็นหมู่คณะ รับจัดอบรมสัมมนาเชิงเกษตร พาชมสวน ชิมผลไม้ตามฤดูกาล

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
ชมสวนและเก็บผลไม้ด้วยตัวเอง ชมอุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินภูมิปัญญาท้องถิ่น ชมมังคุดโบราณ ทุเรียนร้อยปี ชมสาธิตการตัดดอกระกำตัวผู้

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ