1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   ศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลน ลุ่มน้ำเวฬุ

ศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลน ลุ่มน้ำเวฬุ

  จันทบุรี
ศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลน ลุ่มน้ำเวฬุ มีพื้นที่กว้างขวางราว 192 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ใน ความดูแลของสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (ท่าสอน จันทบุรี) ที่นี่เปรียบเสมือนห้องเรียนธรรมชาติที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับพันธุไม้ป่าชายเลนตลอดเส้นทางเดิน เช่น โกงกาง แสม ลำพู ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวบรวมนกน้ำและนกนานาชนิด ตลอดจนเป็นสถานที่ชมหิ่งห้อยกว่า 2,000 ชนิด โดยเฉพาะตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน-31 พฤษภาคมของทุกปี จะมีการจัดงาน ‘ล่องเรือดูเหยี่ยว เที่ยวชมหิ่งห้อย’

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
เยี่ยมชมและศึกษาพันธุ์ไม้ป่าชายเลนตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ พายเรือคายักชมป่าโกงกาง ชมสัตว์น้ำ และนกน้ำ ตลอดจนดูเหยี่ยวแดงคอขาว ชมหิ่งห้อยยามราตรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • บ้านท่าสอน ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
 • 0-3942-4186

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ