1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง

  ชลบุรี
ค่ายกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องมีอาณาบริเวณกว่า 40 ไร่ เป็นสถานที่บ่มเพาะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมายที่ให้ความรู้ด้านกสิกรรม เช่น ฐานการเรียนรู้ 9 ฐาน โดยมุ่งเน้นเรื่องการอยู่แบบพอเพียง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตัวเอง และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างเกื้อกูล นอกจากนี้ ยังเป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เพื่อดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
การอบรมแบบค้างคืน เพื่อเรียนรู้วิธีการทำปุ๋ย น้ำยาแปรรูป สบู่ แชมพู และการทำบ้านดิน กิจกรรมเข้าฐาน การเรียนรู้ทั้งหมด 9 ฐาน
CSR
ร่วมกันอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ดูแลลุ่มแม่น้ำในพื้นที่เครือข่ายของมูลนิธิกสิกรรมฯ หรือทำความสะอาดลานวัด ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆ กับศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง
Team Building
เข้าค่ายฝ่าวิกฤติ (หลักสูตร 3-7 วัน) ค่ายพัฒนาศักยภาพคน ค่ายกสิกรรมธรรมชาติ ค่ายผู้นำการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พอเพียง และค่ายสุขภาพ วิถีบ้านบ้าน โดยทุกสูตรเปิดรับเป็นหมู่คณะจำนวน 60 คนขึ้นไป กรณีบุคคลทั่วไป สอบถามตารางการอบรมเพื่อเข้าร่วมตามตาราง (จองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน)

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ