1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   ชุมชนบ้านท่าระแนะ

ชุมชนบ้านท่าระแนะ

  ตราด
ชุมชนตัวอย่างของการรักษาผืนป่าชายเลนไว้ให้เป็นแหล่งทำมาหากินและสถานที่ศึกษาเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสามารถพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน ให้กลายเป็นอาชีพท้องถิ่นยั่งยืน การดำเนินชีวิตของชาวบ้านในชุมชนท่าระแนะสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดตราดเมื่อ ปี พ.ศ.2556 ปัจจุบันเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ แหล่งศึกษาเรียนรู้ดูงานด้านสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
เยี่ยมชมผืนป่าชายเลน ผจญภัยในลานตะบูนพิศวง ชมสาธิตวิธีเลี้ยงปูดำและหอยพอก การทำนาเกษตรอินทรีย์ วิถีการทำประมงพื้นบ้าน เช่น จับปู เก็บหอยพอก การวางอวนปลา กระบอกหรือการจักสานเครื่องใช้ไม้สอยของผู้สูงอายุ กิจกรรมทำสปาเจ๊ก ซึ่งเป็นสมุนไพรโบราณหายาก
CSR
ปลูกสมุนไพรหัวร้อยรู ซึ่งมีสรรพคุณทางยามากมายจนได้รับฉายาว่า ‘กินร้อยรู อยู่ร้อยปี’ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆ

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • ม.2 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
 • 08-1161-6694

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
1

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ