1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษตามโครงการพระราชดำริ

ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษตามโครงการพระราชดำริ

  นครราชสีมา

โครงการแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2541 จากการรวมกลุ่มของเกษตรกรในอำเภอวังน้ำเขียว ที่ทราบถึง ผลกระทบในการใช้สารเคมีหรือสารพิษในการทำการเกษตร ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับสภาพแวดล้อมและภาวะสุขภาพของผู้คนในละแวกใกล้เคียง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ต้นน้ำ จึงริเริ่มที่จะหันมาทำการเกษตร ปลอดสารพิษ รวมถึงตั้งตัวเป็นกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนที่พึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน ก่อนได้รับพระมหากรุณาธิคุณรับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปัจจุบันมีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ในเขตอำเภอวังน้ำเขียว สีคิ้ว ขามทะเลสอ และครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 8.00-16.30 น.

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน

ชมแปลงผักออร์แกนิก และการปลูกผัก ปลอดสารพิษในโครงการ สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญ ด้านการเกษตรปลอดสารพิษ ชมกรรมวิธีการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ และการเผาถ่านเพื่อผลิตน้ำส้มควันไม้สำหรับ ใช้ไล่แมลง ทดลองปลูกผักเกษตรอินทรีย์ หรือออร์แกนิกด้วยตัวเอง ฯลฯ

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • 14 ม.11 บ้านน้ำซับ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370
 • 008 1977 8699, 08 1966 4247
 • 0 4424 9107

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ

สถานที่น่าสนใจอื่นๆ

1

/

0