1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  นครนายก
โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล อันเนื่องมาจาก พระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตจังหวัดนครนายก เป็นแหล่งเก็บกักน้ำทางการเกษตรและอุปโภค-บริโภค รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาเรื่องดินเปรี้ยว ปัจจุบันยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำขนาดใหญ่ เช่น ปลาน้ำจืดและกุ้งก้ามกราม ตลอดจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถทำกิจกรรมล่องเรือชมทิวทัศน์ในเขื่อนได้ตลอดทั้งปี (สำหรับหน่วยงานที่ต้องการเข้าชมและศึกษาดูงานภายในเขื่อน ควรทำจดหมายแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า โดยเรียน ผโครงการส่งน้ำบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล)

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
ดูวีดิทัศน์ และฟังบรรยายประวัติความเป็นมาของโครงการฯ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที พร้อมนั่งรถรางชมทัศนียภาพบริเวณสันเขื่อน ใช้เวลาประมาณ 30 นาที (ควรแจ้งความประสงค์ หากต้องการนั่งรถราง)

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • 139 ม.2 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
 • sarayam2499@gmail.com
 • 0-3738-4192, 08-9061-3852 (คุณลักขณา)
 • 0-3738-4193
 • http://www.rdpb.go.th

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ

สถานที่น่าสนใจอื่นๆ

1

/

0