1. หน้าหลัก
  2.    >   วางแผนการจัดงาน
  3.    >   โครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  นครนายก
โครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งดำเนินงานโดยมูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับศึกษาและทดลองวิธีการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว ทั้งวิธีทางธรรมชาติและการใช้ปูนมาร์ล รวมทั้งได้นำน้ำจากภายนอกมาใช้แก้ปัญหา นอกจากนี้ ยังขยายผลไปสู่การศึกษาและทดลองการเพาะปลูกพืชผักที่เหมาะสมกับพื้นที่ดินเปรี้ยว ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานและอาชีพต่างๆ ที่ใช้วัสดุ หาได้ในท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร รวมไปถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกอีกด้วย

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่บนพื้นที่ดินเปรี้ยว เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอาชีพภายในโครงการฯ เยี่ยมชมการ ฝึกอบรมกระบวนการทอเสื่อกก
CSR
กิจกรรมการจัดการพื้นที่รอบแปลงปลูกหรือรอบบริเวณโครงการ ร่วมปลูกมะม่วงหรือไม้ผลชนิดอื่นๆ ในบริเวณโครงการ

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

  • บ้านหนองคันจาม ม.1 ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110
  • 0-3730-0146
  • 0-3730-0146
  • http://www.chaipat.or.th

แกลเลอรี :

ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ

สถานที่น่าสนใจอื่นๆ

1

/

0