1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี

  ประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์เรียนรู้ด้านการฟื้นฟูป่าชายเลนจากนากุ้งร้างแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยือนปราณบุรีเมื่อปี พ.ศ.2539 กรมป่าไม้ในขณะนั้นได้สนองพระราชดำริโดยยกเลิกสัมปทานนากุ้งและผนวกเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งยังดำเนินการฟื้นฟูป่าด้วยการกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายปลูกป่าในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ทรงครองราชย์ปีที่ 50 ในปี พ.ศ.2539 ในเวลาต่อมา บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการและดำเนินการปลูกป่า เพื่อฟื้นฟูสภาพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้พัฒนากลายเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนจนถึงปัจจุบัน 

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
ฟังบรรยายความเป็นมาของศูนย์ฯ เยี่ยมชมและศึกษาระบบนิเวศ ป่าชายเลนตามเส้นทางธรรมชาติ ชมนิทรรศการเรื่องราวป่าชายเลน (การเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ ควรจองรอบเข้าชมโดยมีวิทยากร ตั้งแต่วันอังคาร พุธและพฤหัสบดี ใช้เวลาดูงานประมาณ 2 ชั่วโมง และรองรับจำนวนหมู่คณะ แต่ละครั้งได้ 100-120 คน)
CSR
กิจกรรมเพาะพันธุ์กล้าไม้ชายเลนเพื่อนำไปปลูกป่าชายเลน เก็บขยะ ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ป่า

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเก่า-คลองคอย ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77220
 • 0-3263-2255, 08-6607-7712
 • 0-3263-2255

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ

สถานที่น่าสนใจอื่นๆ

1

/

0