1. หน้าหลัก
  2.    >   วางแผนการจัดงาน
  3.    >   โครงการสวนพฤกษชาติตามแนวพระราชดำริ

โครงการสวนพฤกษชาติตามแนวพระราชดำริ

  ประจวบคีรีขันธ์
โครงการสวนพฤกษชาติตามแนวพระราชดำริแห่งนี้ จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยทำการปรับปรุงพื้นที่เดิมซึ่งเคยเป็น ป่าเสื่อมโทรม ให้กลับมาสมบูรณ์และสวยงามขึ้นอีกครั้ง ปัจจุบันกลายเป็นสวนพฤกษชาติที่รวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิด และยังเป็นแหล่งอนุรักษ์สัตว์ป่าหายากในเมืองไทย โดยเปิดกว้างให้ผู้สนใจหรือหน่วยงานต่างๆ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทยได้ทุกวัน

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
เยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

  • เขาอีหรุ่ม ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
  • 0-3243-3883
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ

สถานที่น่าสนใจอื่นๆ

1

/

0