1. หน้าหลัก
  2.    >   วางแผนการจัดงาน
  3.    >   โครงการพระราชดำริสวนป่าหาดทรายใหญ่

โครงการพระราชดำริสวนป่าหาดทรายใหญ่

  ประจวบคีรีขันธ์
โครงการพระราชดำริสวนป่าหาดทรายใหญ่ เดิมคือ โครงการฟาร์มส่วนพระองค์หาดทรายใหญ่ เป็นพื้นที่ฟาร์ม ส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ใช้ขยายพันธุ์สัตว์เลี้ยง เพื่อพระราชทานให้กับราษฎรในพื้นที่ เนื่องจากป่าไม้ ถูกทำลาย จนทำให้สัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัยและลดจำนวนลง ภายหลังในปี พ.ศ.2526 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโครงการแห่งนี้ให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และได้ทรงแปรสภาพเป็นโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติสัตว์ป่าและต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ โดยให้ปลูกต้นไม้ทดแทนทั้งพื้นที่ราบและบนภูเขา ทั้งให้นำสัตว์ป่าหายากที่ ใกล้สูญพันธุ์มาเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์และปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ ต่อไป

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายในโครงการฯ

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

  • ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
  • 0-3233-4872-5(สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต8ราชบุรี)
  • 0-2660-2576
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ

สถานที่น่าสนใจอื่นๆ

1

/

0