1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   โครงการปลูกป่าชัยพัฒนา แม่ฟ้าหลวง

โครงการปลูกป่าชัยพัฒนา แม่ฟ้าหลวง

  ประจวบคีรีขันธ์
โครงการปลูกป่าชัยพัฒนา- แม่ฟ้าหลวง เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ- ศรีนครินทรบรมราชชนนี มีพระราชดำริที่จะพระราชทานป่าไม้ให้กับปวงชนชาวไทยเมื่อปี พ.ศ.2536 เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง ครองราชย์ครบ 50 ปี เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพทางธรรมชาติด้านดิน น้ำ และ ป่าไม้ โดยให้มูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงร่วมกันดำเนินการ โครงการฯ นี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง ซึ่งภายหลังได้แยกส่วนกันดูแลพื้นที่อย่างชัดเจน ปัจจุบันดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ มุ่งเน้นการปลูกป่า จัดทำสวนพฤกษศาสตร์ควบคู่ไปกับ การอนุรักษ์ดินและน้ำ

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
สาธิตการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยพืชสด การขยายพันธุ์หญ้าแฝก งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เยี่ยมชมบ้านพอเพียง
CSR
ร่วมกันปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
 • 0-3290-9227

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ

สถานที่น่าสนใจอื่นๆ

1

/

0