1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

  เพชรบุรี
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับสากลพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รวบรวมกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและครบวงจร สร้างสรรค์นวัตกรรมให้เชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อันเป็นวิสัยทัศน์หลักของสถานที่แห่งนี้

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
เยี่ยมชมและศึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อนิทรรศการ แหล่งเรียนรู้และชมการสาธิต (ระยะเวลา 1 วัน) ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน กิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักสูตรที่จัดทำขึ้น เช่น ความรู้ด้านวิชาการ กิจกรรมสันทนาการและลงมือปฏิบัติ (ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน)กิจกรรมสัมมนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน โดยการดำเนินงานที่ผ่านมาได้รับรางวัล Green Meeting (การจัดประชุมสีเขียว) จากสถาบัน สิ่งแวดล้อมไทย
CSR
ปลูกป่าชายเลน ปลูกป่าบก/ป่าชายหาด ปล่อย พันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมคืนโอกาสสู่สังคม

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ

สถานที่น่าสนใจอื่นๆ

1

/

0