1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   โครงการโรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลแบบครบวงจร

โครงการโรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลแบบครบวงจร

  เพชรบุรี
โครงการโรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลแบบครบวงจร เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องการศึกษาการนำปาล์มน้ำมันไปใช้แปรรูปเป็นน้ำมันไบโอดีเซล ในเวลาต่อมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาประสานงานกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำโครงการเกี่ยวกับปาล์มน้ำมันและพืชพลังงานทดแทน ซึ่งได้ขยายผลมาสู่โครงการโรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลแบบครบวงจร ตลอดจนอีกหลายโครงการเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนของประเทศไทยในอนาคต

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
เยี่ยมชมโรงงานผลิตและดูกระบวนการผลิตไบโอดีเซลแบบครบวงจร ศึกษาดูงานและชมสาธิตวิธีทำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิตไบโอดีเซล เช่น สบู่ ปุ๋ยหมัก ฯลฯ เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากกากปาล์ม เยี่ยมชมแปลงปาล์มบนพื้นที่ แห้งแล้ง และฟาร์มแพะของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กว่า 30 ตัว (ควรนัดล่วงหน้า 1 เดือน และรองรับการเข้าชมเป็นหมู่คณะได้ 50 คน)
CSR
ปลูกป่า (ประสานงานร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดิน หนองพลับ)

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • พื้นที่โครงการปลูกป่าชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
 • 08-1957-6911
 • http://www.chaipat.or.th

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ

สถานที่น่าสนใจอื่นๆ

1

/

0