1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   อุทยานธรรมชาติวิทยา

อุทยานธรรมชาติวิทยา

  ราชบุรี
อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดตั้งขึ้นเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ของอำเภอสวนผึ้ง ตลอดจนเพื่อการสำรวจสภาพทางสังคมทางกายภาพและทางชีวภาพ ปัจจุบันถือเป็นแหล่งความรู้ที่ให้ข้อมูลเรื่องพฤกษศาสตร์ มีนิทรรศการทางธรณีวิทยา และฟาร์มตัวอย่างตามแนว พระราชดำริ อีกทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความเงียบสงบและบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ภายใน อุทยานฯ สามารถรองรับการเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ พรั่งพร้อมไปด้วยบ้านพักที่รองรับได้ประมาณ 48 คน รวมทั้งลานกางเต็นท์ และอาคารอเนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ จุได้ 100 คน

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
เรียนรู้เรื่องสวนพฤกษศาสตร์ สวนวนเกษตร และพันธุ์พืชสมุนไพรนานาชนิด เยี่ยมชมนิทรรศการทางธรณีวิทยา นิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศึกษาโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบ่อหวี เรียนรู้ถึงการดัดแปลงสินค้าต่างๆ ที่ได้จากพืชและสัตว์ให้เป็นที่ต้องการของตลาด รวมถึงวิธีทำฟาร์มอย่างถูกต้อง
CSR
ปลูกป่า และสร้างฝายชะลอน้ำ
Team Building
จัดค่ายสิ่งแวดล้อม โดยสอดแทรกความรู้ทางด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเข้าไปในรูปแบบของกิจกรรม

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ

สถานที่น่าสนใจอื่นๆ

1

/

0