1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   สวนป่าเฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

สวนป่าเฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

  ราชบุรี
สวนป่าเฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้ว ภายในยังเป็นศูนย์วนเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ มีแปลงสาธิตที่ให้ความรู้ด้านการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ตลอดจน มีการจัดตั้งโครงการศิลปาชีพขึ้นตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อช่วยเหลือราษฎรไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงให้มีอาชีพเสริมหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่ เช่น กลุ่มงานจักสาน การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การทำเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นศิลปะแบบพื้นบ้านท้องถิ่น และการ ทอผ้าไหมพื้นเมือง ปัจจุบันภายในสวนป่าฯ แห่งนี้ ยังได้จัดตั้งโรงทอผ้าขึ้น เพื่อใช้สมาชิกในหมู่บ้านได้ใช้งานร่วมกันอย่างสมานฉันท์

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
เยี่ยมชมงานด้านการเกษตร ชมแปลงสาธิตที่ให้ความรู้ด้านการพัฒนาอาชีพการเกษตร เช่น ธนาคารข้าว ธนาคารโค การเลี้ยงปลา เป็ดเทศ การดำเนินงานเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ เยี่ยมชมโครงการศิลปาชีพของกลุ่มงานต่างๆ เช่น กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมือง กลุ่มงานจักสาน กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กลุ่มการทำเครื่องปั้นดินเผา เรียนรู้วิธีการทำเซรามิค การปั้นตุ๊กตา การจัดขึ้นรูปทรงเป็นชิ้นงานต่างๆ ตลอดจน วิธีการเขียนลายลงบนเครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • บ้านห้วยม่วง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180
 • 0-3221-1025

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ

สถานที่น่าสนใจอื่นๆ

1

/

0