1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด

ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด

  พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จัดตั้งขึ้นตามพระราชเสาวณีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2540 โดยมีพระราชดำริให้ก่อสร้างศูนย์ศิลปาชีพแห่งใหม่ขึ้นบนพื้นที่ของตำบลเกาะเกิด เพื่อส่งเสริมกิจกรรม ศิลปาชีพให้แก่เกษตรกร ควบคู่ไปกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม ปัจจุบัน ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด มีพื้นที่ประมาณ 2,028 ไร่ จัดสรรเนื้อที่ออกเป็น 4 ส่วนเพื่อการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยพื้นที่ทำเกษตรกรรม กลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ กลุ่มอาคารฝึกงาน ที่พักอาศัยของสมาชิก ศิลปาชีพ และกลุ่มหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
เยี่ยมชมอาคารพิพิธภัณฑ์ สถานที่อนุรักษ์และจัดแสดง ศิลปวัฒนธรรมทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย ศึกษาดูงานด้านเกษตรกรรมและการดำเนินชีวิตของเกษตรกรในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การปลูกพืชผักสวนครัว การทำปุ๋ยหมักโดยนำของใกล้ตัวมาทำ การทำนาข้าว และโรงสีข้าว (เยี่ยมชมบ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้จำนวน 20 หลังคาเรือน และควรระบุกิจกรรมที่ต้องการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน)

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
 • 08-0618-3901 (ผู้พันประชุม), 08-1487-1684 (คุณเจน)
 • http://km.rdpb.go.th

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ

สถานที่น่าสนใจอื่นๆ

1

/

0