1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   ศูนย์สาธิตปลูกและแปรรูปเห็ดหอมบ้านบุไทร

ศูนย์สาธิตปลูกและแปรรูปเห็ดหอมบ้านบุไทร

  นครราชสีมา

ศูนย์สาธิตปลูกและแปรรูปเห็ดหอมบ้านบุไทร เป็นโครงการต้นแบบของหมู่บ้านผลิตและแปรรูปเห็ดหอมซึ่งจัดทำโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายใต้การสนับสนุนของโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ที่ผ่านมาได้ส่งเสริมให้มีการสร้างโรงผลิตเห็ดในชุมชน จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร และฝึกอบรมเพื่อให้สามารถผลิตเห็ดหอมได้ตลอดทั้งปี ปัจจุบันเกษตรกรในชุมชนบ้านบุไทร สามารถทำการเพาะปลูกและทำธุรกิจเพาะเห็ดหอมสร้างรายได้หลัก รวมทั้งสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดได้อย่างหลากหลายจนกลายเป็นอาชีพที่ยั่งยืน

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน

เยี่ยมชมโรงผลิตเห็ด และศึกษาเรียนรู้ด้านการปลูกเห็ด เทคนิคการผลิตที่ถูกต้อง ตลอดจนการแปรรูปเห็ดให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • ม.4 บ้านบุไทร ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370
 • 08-1068-6887(ลุงอิน), 08-5025-8447

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ

อื่นๆ ในจังหวัด

ทองสมบูรณ์คลับ

นครราชสีมา

737

ปาลิโอ เขาใหญ่

นครราชสีมา

595

ฟาร์มฝัน ปากช่อง

นครราชสีมา

3,717

ฟาร์มโชคชัย

นครราชสีมา

1,108

ฟ้าประทานฟาร์ม

นครราชสีมา

564

วังน้ำเขียวฟาร์ม

นครราชสีมา

1,592