1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   ฟ้าประทานฟาร์ม

ฟ้าประทานฟาร์ม

  นครราชสีมา
จากสภาพภูมิประเทศของอำเภอวังน้ำเขียว ที่มีลักษณะเป็นภูเขาและที่ลาดชัน หากแต่มีพื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบลุ่มและมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับการปลูกพืชผลได้เกือบทุกชนิด ด้วยเหตุนี้ คุณลักขณา นะวิโรจน์ จึงได้ริเริ่มทำการเกษตรเพื่ออนุรักษ์ โดยมี ดร.อนันต์ ดาโลด นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยเป็นที่ปรึกษา ร่วมกันทำโครงการนำร่องและทดลองปลูกพืชผัก สวนกุหลาบ และไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิดบนพื้นที่ของฟ้าประทานฟาร์ม ปัจจุบันถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติขึ้นชื่อของอำเภอวังน้ำเขียว โดยมีศูนย์เรียนรู้ฟลอร่า พาร์ค เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนเป็นไฮไลต์ในการเยี่ยมชม

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
เยี่ยมชมสวน และศึกษาดูงานด้านพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ภายในฟาร์ม ตลอดจนเยี่ยมชมโรงเรือนเพาะพันธุ์กล้าไม้ดอก ณ ศูนย์เรียนรู้ฟลอร่า พาร์ค เพื่อพัฒนาการเพาะพันธุ์และผลิตไม้ดอกไม้ประดับอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยไม้มงคลกว่า 400 ต้น

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ