1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศรียา

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศรียา

  นครนายก
ชื่อเสียงของลุงไสว ศรียา เป็นที่รู้จักกันดีในจังหวัดนครนายก ด้วยเป็นเกษตรกรผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศรียา แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรกรรมที่มีจุดเด่นด้านเทคนิคการขยายพันธุ์พืช การตกแต่งพันธุ์ไม้แฟนซี ผลไม้ขวด การผลิตน้ำมัน ไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว การแปรรูปและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ในเรื่องการ ใช้สารอินทรีย์แทนการใช้สารเคมี การผลิตปุ๋ยหมัก การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ปัจจุบันยังเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน และสถานที่ศึกษาดูงานที่เปิดกว้างให้สำหรับผู้สนใจด้านการเกษตรกรรม โดยมีลุงไสว ศรียา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้มาเยี่ยมชม

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทำสวน ผลไม้ การเก็บผลไม้ การฝึกขยายพันธุ์พืชโดยใช้วิธีการต่างๆ การเลือกซื้อผลไม้สดจากสวนตามฤดูกาล การผลิต น้ำมันไบโอดีเซล สอนทำปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง ตลอดจนศึกษาดูงานเกี่ยวกับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านการเกษตร ที่คิดค้นโดยลุงไสว เช่น ปลูกต้นไม้ กลับหัว ผลไม้ในขวดแก้ว การทำ บวบยาว การต่อยอดส้มชนิดต่างๆ บนต้นมะสัง ปลูกต้นไม้บนต้นกล้วย

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • 44/2 ม.6 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
 • 0-3738-4093, 08-6320-5358
 • http://www.สวนศรียา.com

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
1

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ