1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.)

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.)

  นครนายก
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) เป็นสถาบันการศึกษาทางทหารในระดับอุดมศึกษา สังกัดกองทัพบก ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2430 และใน ปี พ.ศ.2489 กระทรวงกลาโหมได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยให้เป็นหลักสูตรการศึกษา 5 ปี ตามแบบอย่างโรงเรียนนายร้อยทหารบกของสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันโรงเรียนนายร้อยทหารบก มิได้เป็นเพียงโรงเรียนและสถานที่ฝึกทหารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่เป็นสถานที่ฝึกทำกิจกรรมทางทหารสำหรับบุคคลทั่วไป อาทิ กิจกรรมฝึกความอดทน ความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจ ตลอดจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนว ผจญภัย อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

Team Building
กิจกรรมเข้าฐานเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เช่น กระโดดหอสูง 34 ฟุต โรยตัวจากหน้าผาจำลอง ยิงปืน เพ้นท์บอล ยิงปืน BB Gun พายเรือคายัค เลื่อนข้ามลำน้ำ เดินป่าพิชิตเขาชะโงก เดินป่าเชิงอนุรักษ์ สถานีทดสอบ กำลังใจ 7 สถานี ฝึกผู้นำหน่วย และกิจกรรมแรลลี่ผจญภัย

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • 99 ม.1 ถ.สุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
 • tourism_crma@hotmail.com
 • 0-3739-3185,0-2241-2691-4
 • 0-3739-3312
 • http://www.tourismcrma.com/

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ