1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   ศูนย์อนุรักษ์ช้างกาญจนบุรี (บ้าน ช.ช้างชรา)

ศูนย์อนุรักษ์ช้างกาญจนบุรี (บ้าน ช.ช้างชรา)

  กาญจนบุรี
ศูนย์อนุรักษ์ช้างกาญจนบุรีหรือบ้าน ช.ช้างชรา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2551 โดยนายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ทำงานคลุกคลีกับช้างมาตลอดชีวิต การทำงาน เพื่อใช้เป็นสถานที่พักพิง ของช้างชรา ช้างที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ ช้างเร่ร่อน หรือช้างด้อยโอกาสที่ไม่สามารถทำงานตามปางช้างได้ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยเปิดให้คนทั่วไปได้เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน หรือเป็นอาสาสมัครในการเลี้ยงช้างซึ่งมีกว่า 10 เชือก และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์ เช่น การดูแลช้าง การอาบน้ำให้ช้าง ให้อาหารช้าง และ การดูแลสุขภาพช้างเบื้องต้นจาก เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร
CSR
กิจกรรมปลูกพืชในโครงการ ‘ปลูกพืชอาหารช้าง’ เช่น กล้วย อ้อย ข้าวโพด หญ้าบาน่า สับปะรด ฯลฯ เนื่องจากปัจจุบันอาหารที่ปลูกในพื้นที่ ยังไม่ เพียงพอต่อความต้องการของจำนวน ช้างในศูนย์

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • 90/9ม.4บ้านหนองหอย ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190
 • info@elephantsworld.org
 • 0-3451-0511, 09-2256-6646
 • http://www.elephantsworld.org

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ