1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   วิสาหกิจชุมชนผลิตดอกไม้แห้งจากวัสดุธรรมชาติบ้านหนองสองตอน

วิสาหกิจชุมชนผลิตดอกไม้แห้งจากวัสดุธรรมชาติบ้านหนองสองตอน

  กาญจนบุรี
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติเป็นกลุ่มที่เกิดจากคนในชุมชนร่วมใจกันก่อตั้งเพื่อทำผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้งจากวัสดุธรรมชาติ เนื่องจากประสบปัญหาเรื่องพื้นที่ของหมู่บ้านมีความแห้งแล้งสูง เพาะปลูกพืชพันธุ์ไม่ได้ผลผลิตอย่างเต็มที่ ภายหลังกลุ่มสตรีของหมู่บ้าน จึงทดลองนำเอาสิ่งของใกล้ตัวที่ดูไร้ค่า เช่น ไม้กระถิน กิ่งไม้ ใบไม้ ดอกไม้ ต้นหญ้า มาสร้างมูลค่าให้กลายเป็นชิ้นงานสร้างสรรค์ ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นสินค้าส่งออกระดับประเทศ และได้รับการคัดเลือกให้เป็นสินค้า โอท็อประดับ 4 ดาวของจังหวัดกาญจนบุรีในปี พ.ศ.2552 อีกด้วย

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
ชมสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้แห้งจากธรรมชาติของคนในชุมชน ทั้งการคัดเลือกวัตถุดิบ ผึ่งตากให้แห้ง การฟอก เข้าดอกแต่งทรง การย้อมสี การเข้าช่อ เป็นต้น

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • 99/10ม.4 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
 • 08-1820-7550

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ