1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   กลุ่มอาชีพเกลือทะเล กังหันทอง

กลุ่มอาชีพเกลือทะเล กังหันทอง

  เพชรบุรี
จุดเริ่มของกลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทองนั้น เริ่มต้น ขึ้นเมื่อปลายปี พ.ศ.2547 โดยคุณสมจิต หนูศาสตร์ ผู้มีประสบการณ์ในการทำนาเกลือเป็นเวลากว่า 30 ปี และยังเป็นเจ้าของโรงงานผลิตเกลือสินเธาว์ขนาดใหญ่ในจังหวัดสกลนคร ได้ทดลองนำเกลือทะเลธรรมชาติมาผสมกับสมุนไพรชนิดต่างๆ เช่น ไพล ขมิ้นอ้อย ขมิ้นชัน ทานาคา ว่านนางคำ ฯลฯ โดยร่วมกับเครือข่ายกลุ่มอาชีพตำบลบางแก้ว และกลุ่มอื่นๆ เช่น เครือข่ายสมุนไพรบ้านไร่ส้ม นำเอาทรัพยากรธรรมชาติมาดัดแปลงให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ เพิ่มมูลค่า รวมทั้งเป็นการสร้างงานและรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
ฟังบรรยายเรื่องราวของเกลือ ชมสาธิตการนำเกลือมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สปาเกลือ ชมกระบวนการผลิตเกลือ (สำหรับแช่ตัวและแช่เท้า) ทดลองทำเกลือด้วยตัวเอง กิจกรรม D.I.Y โดยนำเกลือมาสร้างสรรค์ในรูปแบบศิลปะ (ค่าใช้จ่าย 50 บาท/คน) ระยะเวลาในการศึกษาดูงานประมาณ 2 ชม.

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ