1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   กลุ่มวิสาหกิจชุมชน วังตาลโตนด

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน วังตาลโตนด

  เพชรบุรี
ต้นตาลโตนดเป็นพืชเศรษฐกิจที่อยู่คู่กับเมืองเพชรบุรีมายาวนานกว่า 200 ปี อีกทั้งนับเป็นพืชที่สร้างอาชีพและ รายได้ให้กับคนในชุมชนมาตั้งแต่ครั้งอดีต โดยเฉพาะการผลิตน้ำตาลโตนดและน้ำตาลสด ผลิตภัณฑ์แปรรูปหลักๆ จากต้นตาลที่ชาวบ้านนิยมทำจนกลายเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน ต่อมาเกิดการรวมตัวกันของชาวบ้านตำบลบ้านหาด กลายเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังตาลโตนดขึ้น เพื่อช่วยกันผลิตน้ำตาลโตนดและน้ำตาลสดสำหรับวางจำหน่ายโดยเฉพาะ สำหรับผู้สนใจ ที่นี่ยังเป็นสถานที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำตาลโตนดและน้ำตาลสดด้วยวิธีดั้งเดิมอีกด้วย

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
ชมสาธิตกระบวนการผลิตน้ำตาลโตนดและน้ำตาลสดตามกรรมวิธีทางธรรมชาติ

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • 29 ม.3 ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
 • 08-3901-0646, 08-7153-4373

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ