1. หน้าหลัก
  2.    >   วางแผนการจัดงาน
  3.    >   แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาตาลโตนด

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาตาลโตนด

  เพชรบุรี
หนึ่งในสัญลักษณ์ประจำจังหวัดเพชรบุรีก็คือ ต้นตาลโตนด ที่นำมาใช้ทำน้ำตาลโตนดและเป็นส่วนผสมในการทำขนมหวานอีกหลายชนิด แต่ในระยะหลังต้นตาลมีจำนวนลดน้อยลงเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นต้นที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน ชาวบ้านจึงหันมาตัดต้นตาลขายเพิ่มรายได้ คุณลุงถนอม ภู่เงิน อดีตกำนันตำบลถ้ำรงค์ จึงคิดอนุรักษ์ต้นตาลโตนดเอาไว้เพื่อ มิให้สูญหาย จึงเริ่มต้นปลูกต้นตาลเมื่อปี 2534 บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ จนทุกวันนี้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาตาลโตนดหรือ ‘สวนตาลลุงถนอม’ ภายในมีดงต้นตาลกว่า 450 ต้น ปลูกเป็นแนวยาวอย่างเป็นระเบียบ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน ปัจจุบันเปิดกว้างให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้วิถีชีวิตการทำสวนตาลได้โดยไม่หวงแหน

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
ฟังบรรยายจากคุณลุงถนอมเรื่องราวเกี่ยวกับตาลโตนดและเยี่ยมชมสวนตาล ร่วมทำกิจกรรมสาธิตทั้งหมด 5 ฐาน คือ ฐานการทำน้ำตาลโตนด ฐานการเคี่ยวน้ำตาลโตนด ฐานการทำ ลอนตาลอ่อน ฐานการนำเนื้อตาล ไปทำขนม และฐานเพาะขยายพันธุ์ต้นตาล

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

  • ม.4 ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
  • 0-3249-1467, 08-7800-7716

แกลเลอรี :

ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ