1. หน้าหลัก
  2.    >   วางแผนการจัดงาน
  3.    >   ชุมชนหนองปรง

ชุมชนหนองปรง

  เพชรบุรี
ชุมชนหนองปรง เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอันเป็นต้นกำเนิดของชาวไทยทรงดำในประเทศไทย ปัจจุบันมีชาวไทยทรงดำอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ทางวัฒนธรรมที่สำคัญเกี่ยวกับชาติพันธุ์ไทยทรงดำ ซึ่งมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ความเชื่อและพิธีกรรมที่ยังคงสืบสานดำรงอยู่อย่างเหนียวแน่น ที่นี่ยังเป็นหมู่บ้านตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ผู้คนใช้ชีวิตกันเรียบง่าย ทำงานจักสาน ทอผ้าสวมใส่เอง และมีผลิตภัณฑ์โอท็อประดับ 5 ดาว ภายในชุมชนมีเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ที่เหมาะสำหรับศึกษาดูงานและเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวไทยทรงดำ

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
ฟังบรรยายและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหนองจิก ชมนิทรรศการวิถีไทยทรงดำ การแสดงพื้นบ้าน เยี่ยมชมเรือนลาว วัดหนองปรง บ้านพักอาศัยของชาวไทยทรงดำในอดีต ชมสาธิตการทอผ้าด้วยกี่ของกลุ่มแม่บ้านหนองปรง ชมสาธิตการกลึงไม้ตาล ผลิตภัณฑ์โอท็อประดับ 5 ดาว เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ปานถนอม จัดแสดงเรื่องราวและข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับประเพณี วิถีชีวิต เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายของชาวไทยทรงดำ

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

  • ม.4 ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
  • 0-3242-4324, 0-3256-1200, 09-8267-3455 (กำนันสมพร)
  • http://www.nongprong.org

แกลเลอรี :

ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ