1. หน้าหลัก
  2.    >   วางแผนการจัดงาน
  3.    >   ไร่แสนชมพู

ไร่แสนชมพู

  ราชบุรี
ไร่แสนชมพู แหล่งเรียนรู้เชิงเกษตรที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดราชบุรี จากเดิมเป็นเพียงแปลงปลูกผักของเกษตรกรชาวบ้านคา ภายหลังประสบความสำเร็จจากการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์จนได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ สถานที่แห่งนี้จึงถูกพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรให้กับผู้สนใจ ท่ามกลางบรรยากาศของขุนเขาและธรรมชาติที่สวยงาม สามารถมองเห็นวิวของเทือกเขาตะนาวศรีได้อย่างเด่นชัด

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
เยี่ยมชมแปลงผักผลไม้เกษตรอินทรีย์พร้อมฟังบรรยายเกี่ยวกับวิธีการปลูกและดูแลผักเกษตรอินทรีย์ให้ได้ผลผลิตดี ตลอดจนสามารถชิม และเลือกซื้อผักผลไม้โดยเก็บเองสดๆ จากไร่ (ควรโทร.นัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากกิจกรรมชมแปลงผักเปิดให้ชมได้เป็นบางช่วง)

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

  • 23 ม.10 ถ.ชัฏป่าหวาย-โป่งกระทิง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180
  • 08-1879-6495 (คุณศุภกิจ-เกษตรอำเภอ) 09-2254-3533 (คุณระดมแสนชมพู)
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ