1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   ศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์สุขใจ

ศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์สุขใจ

  นครปฐม
ศูนย์พัฒนาเกษตรกรเกษตรอินทรีย์สุขใจในโครงการสามพรานโมเดล เป็นศูนย์รวมการทำเกษตรอินทรีย์แบบ ครบวงจรซึ่งมีสมาชิกเกษตรกรในเครือข่ายมากมาย ปัจจุบันได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐอย่าง สสส. และสกว. ส่งเสริมให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรท้องถิ่น นอกจากนี้ ทางศูนย์ฯ ยังเป็นตัวกลางรับซื้อผลผลิตปลอดสารพิษจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมส่งตรงวัตถุดิบไปถึงมือ ผู้บริโภคในรูปแบบของตลาดสุขใจ (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ภายในสวนสามพราน) และออกตลาดสุขใจสัญจร ทุกเดือนไปตามย่านธุรกิจในเมือง

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงานสามพรานโมเดล โครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ชมสาธิตการทำปุ๋ย การเลี้ยงไส้เดือน และทัวร์ชมสวนเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรท้องถิ่นที่เข้าร่วมในโครงการ เรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์ที่พึ่งพาธรรมชาติอย่างแท้จริง

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • 21 ม.2 ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
 • 0-3432-2588-93
 • 0-3432-2775
 • http://sampranmodel.com

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ