1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก

ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก

  นครปฐม
ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกเป็นบ้านไทยที่ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนผลไม้ ใกล้กับหมู่บ้านของชาวไทยทรงดำหรือลาวโซ่ง เป็นศูนย์ท่องเที่ยวและเรียนรู้ทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวไทยทรงดำ โดยจะให้แนวทางด้านการพัฒนาชุมชนให้ระดับฐานราก เพื่อนำไปสู่การเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งผู้เยี่ยมชมสามารถนำกลับไปใช้ประยุกต์กับท้องถิ่นตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
ศึกษาและเรียนรู้วิธีพัฒนาชุมชนของทางศูนย์ฯ รวมทั้ง แบ่งปันข้อมูลการทำงาน อุปสรรคและปัญหาที่พบในการทำงานพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมหมู่บ้านชาวไทยทรงดำ ชมการทำน้ำพริกและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชาวไทยทรงดำ เรียนรู้การทำเครื่องหอมของทางศูนย์ฯ (รองรับหมู่คณะได้ครั้งละไม่เกิน 150 คน)

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ