1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ผู้ใหญ่ชงค์โฮมสเตย์

ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ผู้ใหญ่ชงค์โฮมสเตย์

  สมุทรสงคราม
ก่อนหน้านี้พื้นที่ป่าชายเลนในตำบลคลองโคนถูกบุกรุกทำลายเพื่อทำนากุ้ง จนทำให้ทรัพยากรสัตว์น้ำร่อยหรอลง ส่งผลกระทบต่อชาวประมงในพื้นที่ไม่สามารถทำการประมงหาเลี้ยงครอบครัวได้ ภายหลังคุณไพบูลย์ รัตนพงศ์ธระ หรือผู้ใหญ่ชงค์ จึงชักชวนคนในชุมชน มาร่วมกันปลูกป่าเพื่อทดแทนป่าชายเลนที่เสื่อมสภาพไป ปัจจุบันกิจกรรมปลูกป่าชายเลนบ้านคลองโคน จึงเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีจิตอาสาเข้ามาช่วยฟื้นฟูสภาพป่า จากหมู่บ้านที่เงียบสงบและซบเซา จึงเริ่มคึกคัก มีกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ และอาชีพใหม่ๆ สร้างเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชนจนไม่ต้องออกไปทำงานไกลบ้าน

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
ฟังบรรยายเรื่องป่าชายเลนจากวิทยากรพร้อมล่องเรือชมระบบนิเวศ ป่าชายเลน และวิถีชีวิตชาวบ้าน การถีบกระดานเลนเพื่อเก็บหอยแครง ล้อมกล่ำปลาดุก ตลอดจนรอ ‘เคย’ เพื่อทำกะปิคลองโคนอันเลื่องชื่อ
CSR
ปลูกป่าชายเลน

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ