1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน

โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน

  สมุทรสงคราม
โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลนแห่งนี้ เป็นโครงการฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนบริเวณชายฝั่งทะเลในชุมชนบางแก้วที่เสื่อมโทรม ให้กลับมามีชีวิตและเขียวขจีขึ้นอีกครั้ง โดยมีกลุ่มอนุรักษ์พัฒนาป่าชายเลนบางแก้วเป็นหัวเรือใหญ่ในการดำเนินโครงการ ปัจจุบัน สภาพป่าชายเลนของชุมชนบางแก้วได้รับ การพลิกฟื้นจนมีความอุดมสมบูรณ์ กลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำชายเลนหลากหลายชนิด อีกทั้งได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนหรือโรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลนให้ ผู้สนใจเข้ามาศึกษาและเยี่ยมชมอย่างใกล้ชิด

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
ศึกษาและเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนตามเส้นทางเดินธรรมชาติ เยี่ยมชมและศึกษาวิถีชีวิตของสัตว์ป่าชายเลนภายในศูนย์เรียนรู้
CSR
ปลูกป่าชายเลนบริเวณชายฝั่งทะเลด้านนอก โดยปกติแล้วจะปลูกในช่วงน้ำแห้ง และช่วงเดือนที่เหมาะสมแก่การปลูกป่าคือระหว่างเดือนก.พ.-ต.ค. (ควรแจ้งล่วงหน้าก่อน เพื่อจัดเตรียมต้นกล้า)

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • ม.10 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
 • 08-5117-1528 (ผู้ใหญ่แดง)

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ