1. หน้าหลัก
  2.    >   วางแผนการจัดงาน
  3.    >   บริษัท สุวรรณเกลียวทอง จำกัด (โกดังท่าเรือ)

บริษัท สุวรรณเกลียวทอง จำกัด (โกดังท่าเรือ)

  พระนครศรีอยุธยา
สุวรรณเกลียวทอง เป็นบริษัทที่ให้บริการท่าเรือขึ้นลงสินค้า บริการคลังสินค้าให้เช่า บริการให้เช่าเครื่องมือหนัก และเป็นศูนย์กลางซื้อขายมันสำปะหลังเพื่อการค้าภายใน-ส่งออกไปยังต่างประเทศ ปัจจุบันรองรับการนำเข้าและส่งออกสินค้าทางเรือแบบครบวงจร เช่น มันสำปะหลัง กากถั่วเหลือง ไม้ยูคา ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ข้าวสาลี หิน ทราย ถ่านหิน ปุ๋ย ฯลฯ มีท่าเทียบเรือทันสมัยที่มีความยาว 230 เมตร สามารถจอดเรือได้พร้อมกัน 4-5 ลำ และขนส่งสินค้ารวมไม่ต่ำกว่า 30,000 ตันต่อวัน พร้อมเครื่องจักรตักสินค้าที่ทันสมัย ทำงานขนถ่ายสินค้าได้หลากหลายและให้บริการได้อย่างรวดเร็ว

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูกระบวนการส่งออก การขนส่งสินค้าทางเรือและศึกษาเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ทางเรือ (รองรับการ เยี่ยมชมเป็นหมู่คณะได้ตั้งแต่ 30-50 )

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

  • 55 ม.1 ศาลาลอย ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130
  • suvarngleawthong@gmail.com
  • 0-3534-1246, 08-1875-1809
  • 0-3534-1004
  • http://th.sgt-thai.com
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ

อื่นๆ ในจังหวัด

กลุ่มมีดวินัย รวยเจริญ

พระนครศรีอยุธยา

3,234

คานเรือศรีเจริญ

พระนครศรีอยุธยา

2,440

หมู่บ้านหัตถกรรมมีดอรัญญิก

พระนครศรีอยุธยา

1,955