1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   โครงการป่าวังจันทร์

โครงการป่าวังจันทร์

  ระยอง
โครงการป่าวังจันทร์เป็นสถาบันปลูกป่า ปตท. เกิดขึ้นภายใต้ชื่อ ‘โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินของ ปตท. อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง’ พื้นที่บางส่วนเป็นสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีว่า สถาบัน วิทยสิริเมธี (VISTEC) และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) สำหรับพื้นที่ใกล้ๆ กันนั้น ได้จัดตั้งเป็น ‘สถาบันปลูกป่า ปตท.วังจันทร์’ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและศูนย์การ เรียนรู้เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านการปลูกและจัดการป่าไม้ ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมากว่า 20 ปี สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการพัฒนาที่ดินและพื้นที่สีเขียวร่วมกันอย่างกลมกลืน

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
เยี่ยมชมพื้นที่อันเป็นแหล่งสะสมพันธุ์ไม้ป่า พันธุ์ไม้หลากหลายชนิดของประเทศไทยในรูปแบบการจัดแสดงแปลงปลูกป่าหลากหลายลักษณะ เช่น ป่าธรรมชาติ ไม้ป่าเศรษฐกิจ ไม้ผลธรรมชาติ ฯลฯ
CSR
ปลูกป่า

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ

สถานที่น่าสนใจอื่นๆ

1

/

0