1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  ชลบุรี
เดิมทีเป็นสถานที่ฝึกอบรมด้านการเกษตรให้แก่เยาวชน ต่อมาจัดตั้งเป็นสถานศึกษาสังกัดกรมศึกษานอกโรงเรียน และใช้ชื่อว่า ‘ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ’ ปัจจุบันเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติต้นแบบ และได้ขยาย องค์ความรู้เรื่องเกษตรธรรมชาติไปยังศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนทั่วประเทศ

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงาน และฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ทางด้านเกษตรกรรมภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การทำปุ๋ยหมัก การปลูกพืช ฯลฯ เป็นต้น

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • 33 ม.11 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
 • 0-3834-3608-10
 • 0-3834-3608-10
 • http://watyanagr.nfe.go.th/

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ

สถานที่น่าสนใจอื่นๆ

1

/

0