1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริกสิกรรมธรรมชาติชำปลาไหล หรือสวนเกษตรอินทรีย์ ผู้ใหญ่คำนึง ชนะสิทธิ์

ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริกสิกรรมธรรมชาติชำปลาไหล หรือสวนเกษตรอินทรีย์ ผู้ใหญ่คำนึง ชนะสิทธิ์

  จันทบุรี
ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกสิกรรมธรรมชาติชำปลาไหลหรือสวนเกษตรอินทรีย์ ผู้ใหญ่คำนึง ชนะสิทธิ์ เป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเปิดหลักสูตรอบรมด้านการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ทั้งยังเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประกอบด้วยฐานเรียนรู้หลากหลาย สามารถเก็บเกี่ยว และชิมผลไม้ (เฉพาะสวนผลไม้เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมของทุกปี) นอกจากนี้ ยังรองรับการจัดกิจกรรม เชิงเกษตรในรูปแบบต่างๆ สำหรับ หมู่คณะ ตลอดจนได้ความรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ทั้งเชิงทฤษฎีและฝึกปฏิบัติจริง

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
อบรมในหลักสูตรต่างๆ ตามความสนใจ เช่น อบรมตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานการทำกสิกรรมธรรมชาติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4 วัน 3 คืน การปลูกพืชสวนผลไม้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลไม้ การทำไข่เค็มสมุนไพรว่านสาวหลง การทำน้ำยาล้างจาน และน้ำยาเอนกประสงค์ การทำปุ๋ยชีวภาพ การทำน้ำหมักสมุนไพร ฯลฯ แต่ละหลักสูตรมีวิทยากรคอยให้คำบรรยาย
Team Building
กิจกรรม Walk Rally โดยการเอาธรรมชาติของพื้นที่เป็นตัวกำหนดรูปแบบของกิจกรรม เช่น การแข่งขันตอบคำถามเรื่องของดินที่เหมาะแก่การปลูกพืชสวนชนิดต่างๆ ฯลฯ

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • 6/1 ม.12 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
 • 08-9092-9596, 0-3943-2839 0-3943-1951

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ

สถานที่น่าสนใจอื่นๆ

1

/

0