1. หน้าหลัก
  2.    >   วางแผนการจัดงาน
  3.    >   โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด

โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด

  จันทบุรี
โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ดแห่งนี้ เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานเทศบาลตำบลตกพรม เพื่อปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพพื้นที่เดิมอันเป็นป่ายางพารารกร้าง ไม่มีการใช้ประโยชน์ และมีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันที่นี่เปรียบเสมือนกับศูนย์การเรียนรู้ด้านการพัฒนาป่าชุมชน มีแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน แปลงทดสอบพันธุ์ปาล์ม ฯลฯ โดยเปิดกว้างให้คนทั่วไปที่สนใจ สามารถศึกษาหาความรู้ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ ภายในมีอาคารเอนกประสงค์สำหรับใช้ฝึกอบรม ลานกิจกรรมของชุมชน ลานกางเต็นท์สำหรับรองรับผู้มาเยือนเป็นหมู่คณะ

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
เยี่ยมชมแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานและแปลงทดสอบพันธุ์ปาล์ม เรียนรู้การเกษตรในรูปแบบวนเกษตร เรียนรู้เรื่องของสัตว์ป่าและพันธุ์ไม้ต่างๆ ในป่าชุมชน
CSR
ปลูกป่าเสริมเข้าไปในพื้นที่ของโครงการ

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

  • บ้านอ่างเอ็ด ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
  • เทศบาลตำบลตกพรม 0-3931-7193
  • http://www.chaipat.or.th

แกลเลอรี :

ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ

สถานที่น่าสนใจอื่นๆ

1

/

0