1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   ศูนย์พัฒนาผลไม้ตามพระราชดำริ

ศูนย์พัฒนาผลไม้ตามพระราชดำริ

  จันทบุรี
ศูนย์พัฒนาผลไม้ตามพระราชดำริ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2524 เพื่อใช้เป็นตัวอย่างการประกอบอาชีพและสร้างแหล่งน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นสวนผลไม้เพื่อศึกษาทดลอง ด้านการเกษตร ตลอดจนเป็นพื้นที่สำหรับพัฒนาผลผลิตไม้ผลในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ มุ่งเน้นลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้ สารเคมี และส่งเสริมการผลิตให้สามารถจำหน่ายได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ปัจจุบันเปิดให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรเชิงอนุรักษ์ และเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรให้แก่ผู้สนใจ

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
เรียนรู้แนวทางการทำเกษตรกรรมภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • ม.8 บ้านทุ่งโตนด ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
 • หากต้องการเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ ติดต่อกองประสานงานโครงการพระราชดำริ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0-2281-8710, 0-2281-0629
 • 0-2281-8710, 0-2281-0629
 • http://www.moac.go.th , http://www.ldd.go.th

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
1

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ

สถานที่น่าสนใจอื่นๆ

1

/

0