1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จันทบุรี
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ แห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีพันธกิจสำคัญคือยกระดับความเป็นอยู่ด้านอาชีพของประชาชนที่ยากจนและอาศัยบริเวณรอบๆ อ่าวคุ้งกระเบน ครอบคลุมทั้งหมด 33 หมู่บ้าน ในตำบลคลองขุด ตำบลรำพัน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ และตำบลสนามไชย ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี มุ่งเน้นให้ประชาชนมีอาชีพที่ยั่งยืน โดยพัฒนาอาชีพด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งทะเลเพื่อเพิ่มผลผลิต นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ธรรมชาติภายในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความสมดุล

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
เยี่ยมชมจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินภายในพื้นที่ของศูนย์ฯ ศึกษาการเพาะพันธุ์ปลาการ์ตูน เดินชมหรือพายเรือแคนูทัศนศึกษาผืนป่าชายเลนตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ศึกษาเรียนรู้แนวทางการทำงานของศูนย์ฯ ในรูปแบบต่างๆ ทั้งด้านการเกษตรกรรม การประมง และการปศุสัตว์ เช่น การผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ การปลูกหญ้าแฝก การเลี้ยงชันโรง การเพาะเห็ดฟาง เป็นต้
CSR
ปลูกป่าชายเลน ปล่อยสัตว์น้ำชายฝั่งทะเลเช่น ปลากะรัง ปลากะพงขาว กุ้งแชบ๊วย กุ้งกุลาดำ ในป่าชายเลนและแหล่งหญ้าทะเลในอ่าว กิจกรรมการสร้างบ้านปลา

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ

สถานที่น่าสนใจอื่นๆ

1

/

0