1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเปร็ดใน

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเปร็ดใน

  ตราด
ในอดีตหมู่บ้านเปร็ดในเคยประสบปัญหาความยากจน ต้องเผชิญกับปัญหาการสัมปทานป่าไม้ น้ำเสียจากนากุ้ง และการทำอวนรุนอวนลากมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 ส่งผลให้พื้นที่ป่าชายเลนเสียหาย ปริมาณน้ำลดลง ชาวบ้านจึงร่วมใจกันต่อสู้เพื่อรักษาป่า กระทั่งได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวเมื่อ ปี พ.ศ.2542 ปัจจุบันศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งนี้ เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และแหล่งให้ความรู้ด้านภูมิปัญญา พื้นบ้านของชุมชน โดยทุกคนในชุมชนจะเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิความรู้ให้กับประชาชนผู้สนใจ ภายในมี อาคารศูนย์เรียนรู้ซึ่งจัดแสดงความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน และมีโครงกระดูกวาฬขนาดใหญ่ที่มาเกยตื้นเมื่อกว่า 10 ปี ที่แล้ว ตลอดจนมีบริการที่พักในรูปแบบโฮมสเตย์ จำนวน 25 ครัวเรือน

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
เรียนรู้และศึกษาวิถีชีวิตชาวบ้าน เช่น วิธีการหาปลาโดยการใช้อวน แห และอื่นๆ ล่องเรือไปตามลำคลองเพื่อศึกษาวิถีชีวิตของปูแสมช่วงปูสลัดไข่ ศึกษาพันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์ในบริเวณศูนย์ศึกษาป่าเลน เรียนรู้วิธีการจักสานหมวก ใบจาก ชมหิ่งห้อย ชมสวนผลไม้และสวนยางพารา
CSR
ปลูกป่าชายเลน

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
 • คุณอำนวย ชูมณี 08-9248-7813, คุณอำพร แพทย์ศาสตร์ 08-1523-3314
 • http://www.prednai.org

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
1

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ

สถานที่น่าสนใจอื่นๆ

1

/

0